DOTACJE

„Linia technologiczna do produkcji prefabrykowanych elementów zjeżdżalni wodnych z laminatów poliestrowo – szklanych”.

 

Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, nr umowy SPOWKP/2.2.1/1/32/217.

 

„Kompleksowa strategia rozwoju firmy POL-GLASS na rynkach międzynarodowych”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 nr umowy UDA-RPZP.01.03.01-32-002/09-00 pn. Kompleksowa strategia rozwoju firmy POL-GLASS na rynkachmiędzynarodowych.

 

„Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w branży tworzyw sztucznych”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachod5niopomorskiego na lata 2007-2013, nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.02-32-032/09-00.