SYSTEM ZARZĄDZANIAISO 9001:2008

​Zintegrowany System Zarządzania oparty na ISO jest gwarancją wysokiej jakości produktów i usług i zadowolenia klienta oraz zarządzania ochrona środowiska i bezpieczeństwem i higiena w miejscu pracy. Jest to jeden udokumentowany i spójny system, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami działalności przedsiębiorstwa, poprzez ustanawianie i realizacje jednolitej polityki.

 

System zarządzania jakością oparty o wymagania normy ISO 9001:2008 jest skutecznym i efektywnym narzędziem nadzoru nad wymaganiami jakościowymi stawianymi nowoczesnej firmie. Coraz częściej jest on pierwszym warunkiem rozpoczęcia współpracy z klientem. Posiadanie certyfikowanego systemu ISO 9001:2008 to atut pozwalający skutecznie konkurować na rynku krajowym, wspólnotowym UE oraz międzynarodowym poprzez ciągłe doskonalenie procesów wewnątrz firmy. 

 

Zalety systemu:

  • bardziej harmonijny i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa,
  • minimalizacja i optymalizacja kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu
  • lepsza organizacja pracy, jednoznaczne określenie zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowość do spełniania wymagań klienta,
  • efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami,
  • zwiększenie elastyczności we wprowadzaniu zmian,
  • usprawnienia zarządzania oraz działań w przedsiębiorstwie
  • ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowań
  • wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym. 

 

System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 jest integralną częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem, stawiającą w punkcie centralnym troskę o środowisko naturalne i minimalizowanie negatywnego wpływu na nie. Jest również stałym procesem pozwalającym na osiągnięcie ciągłych ulepszeń, których zakres jest określany przez samo przedsiębiorstwo. Usuwanie i zapobieganie szkodom ekologicznym oraz koszty tych działań stały się problemami, z którymi stykają się nie tylko organy administracji państwowej ale i prywatni przedsiębiorcy. Każdy z nas doświadcza codziennie skutków postępującej degradacji środowiska, liczba zwolenników prowadzenia proekologicznej polityki działania przedsiębiorstw ciągle rośnie wraz ze świadomością konieczności działań w tym zakresie.