STOSOWANE TECHNOLOGIESystem izolacji termicznej

System izolacji termicznej opiera się na wykonanych dodatkowych osłonach laminatowych o gładkiej zewnętrznie powierzchni z izolacją wykonaną z poliuretanu, położnej natryskowo od strony wewnętrznej. Warstwa izolacji poliuretanowej o grubości ok. 3 cm zamknięta jest powłoką z laminatu. Elementy osłon, w miejscu łączenia poszczególnych elementów zjeżdżalni, łączone są pomiędzy sobą pasami laminatu mocowanymi indywidualnie. System osłon nie wymaga konserwacji, lecz przeglądów według instrukcji eksploatacji urządzenia.