OD PROJEKTU DO EFEKTU

Pozytywne emocje – oto specjalność firmy Pol-Glass. Dostarczamy je nie tylko finalnym użytkownikom naszych instalacji, ale także Partnerom podczas całego procesu realizacji. Wyjątkowość naszej oferty polega na kompleksowym podejściu do oferowanych usług.

 

Projekt – dostarczamy szczegółowe plany wykonawcze wraz z danymi geometrycznymi. Dysponujemy własną wyspecjalizowaną kadrą projektowo-inżynieryjną, współpracujemy także z renomowanymi biurami architektonicznymi.

 

Przygotowanie elementów instalacji – kompletujemy wszystkie składowe realizowanego przedsięwzięcia: elementy laminatowe wiodących producentów światowych, łączenia, środki uszczelniające i stalowe konstrukcje podporowe.

 

Montaż – zapewniamy grupę wykwalifikowanych montażystów, specjalistyczny sprzęt alpinistyczny, niezbędne narzędzia oraz nadzór nad wszystkimi pracami.

 

Rozruch – przeprowadzamy pierwsze próby połączone z testami bezpieczeństwa i solidności, dostarczamy instrukcje obsługi i konserwacji oraz szkolimy osoby odpowiedzialne za obsługę danej instalacji.

 

Działając kompleksowo, możemy dostosować się do konkretnych warunków, wziąć pełną odpowiedzialność za realizację i udzielić wieloletnich gwarancji. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest inwestycja Scharbeutz, Ostsee Therme. Specyfika tej realizacji polegała na dopasowaniu projektu do istniejących zjeżdżalni. Wymagało to ogromnej pracy inwentaryzacyjnej, gdzie demontaż zastanego obiektu uwzględniać musiał późniejsze wykorzystanie jego elementów konstrukcyjnych. Dzięki kompleksowemu podejściu możliwe było włączenie tych założeń do wszystkich etapów realizacji i sprawne zainstalowanie dwóch nowych zjeżdżalni oraz nowej struktury podtrzymującej.