STOSOWANE TECHNOLOGIESygnalizacja start/stop

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania zjeżdżalni wodnej, zalecane jest zainstalowanie sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacja świetlna (start – stop) wskazuje kiedy użytkownikowi zjeżdżalni zezwala się na zjazd (światło zielone), a kiedy jest on zakazany (światło czerwone). Niniejszym użytkownik otrzymuje pozwolenie na zjazd i bezpieczne lądowanie w basenie bądź w wannie hamownej. Sygnalizacja świetlna wyposażona jest w diody LED, które mają znacznie dłuższą żywotność w porównaniu do tradycyjnego oświetlenia.

 

Opcja 1: Sygnalizacja świetlna sterowana jest czasowo. Interwały programowane są podczas prób zjeżdżalni.
Opcja 2: Sygnalizacja świetlna regulowana jest przez czujniki, które dostosowują czerwone światło indywidualnie dla każdego konkretnego użytkownika zjeżdżalni. Światła sygnalizują, czy w danym momencie zjazd jest dozwolony bądź zakazany. Ten rodzaj sygnalizacji świetlnej może być dodatkowo wyposażony w system pomiaru czasu, który wyświetla wynik zjazdu.