STOSOWANE TECHNOLOGIEPołączenia twarde

Twarde połączenia to specjalnie wykonane kołnierze pionowe w zjeżdżalniach, pozwalające połączyć poszczególne elementy zjeżdżalni. Szczelina pomiędzy pionowymi kołnierzami w dolnej części rury jest wypełniana masą klejąco – uszczelniającą, co powoduje, że powierzchnia jest płaska i gładka. 

 

Dzięki idealnie równej powierzchni na całej długości ślizgu, zjazd ze zjeżdżalni staje się bardziej komfortowy. 


Zjeżdżająca osoba nie czuje połączeń pomiędzy elementami, a obsługujący zjeżdżalnię nie traci czasu i energii na serwisowanie połączeń, jak w przypadku połączeń miękkich (szczeliny pomiędzy elementami wypełniane masą uszczelniającą).